A Malomkő Alapítvány adatvédelmi tájékoztatója hírlevél feliratkozóknak

Bevezető:

A Malomkő Alapítvány tájékoztatja ügyfeleit, hogy különböző célokból, különböző adatbázisokon személyes adatokat kezel. Az adatkezelési gyakorlatunkról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről ezúton adunk tájékoztatást. A Malomkő Alapítvány, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai:

NÉV: Malomkő Alapítvány
Képviseli: Füzes Petra
Székhely: 7677 Orfű, Malommúzeum, Füzes Antal sétány 3.
Adószám: 18327049-1-02
Postai cím: 7621 Pécs, Mária u. 23.
Telefon: +36-20/466-55-06
E-mail: info@orfuimalmok.hu
Webhely: orfuimalmok.hu

Adatkezelés jogalapja:

Az alapítvány hírlevelére feliratkozók az adatkezelési tájékoztatás után nyilatkoztak a hozzájárulásokról a személyes adataik kezeléséhez.

 • 2011. évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)- a természtes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelete, GDPR)

Célja és időtartama:

 • Célja az önkéntesen hírlevélre feliratkozók tájékoztatása az alapítvány információiról.
 • Az időtartama visszavonásig, illetve leiratkozásig érvényes.  

A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Email cím

Emailek, telefonszámok, kapcsolatok:

Kapcsolat: Füzes Petra

Email: info@orfuimalmok.hu

Telefonszám: +36-20/466-55-06

Az adatkezelésben érintett szerveink telephelye:

7677 Orfű, Malommúzeum, Füzes Antal sétány 3.

Ügyfelekről tárolt adatok:

A Malomkő Alapítvány által bérelt és védett tárhelyen tároljuk.

Adatok törlése:

Amennyiben a hírlevél feliratkozó kezdeményezi a leiratkozást nem csak a címzettek közül töröljük, hanem email-ben tájékoztatjuk a személyes adatainak törléséről.

Amennyiben az adatokban változás történik, a feliratkozó kérésére módosítjuk email címét adatbázisunkban. Az érvényességet vesztett adatokat töröljük az online adatbázisunkból.

Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben úgy érzi, hogy a Malomkő Alapítvány vagy annak valamely dolgozója megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Malomkő Alapítvánnyal valamely elérhetőségünk útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.

Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak.

Ha úgy véli, hogy a Malomkő Alapítvány problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Postacím: 1534 Budapest Pf.:834
 • Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Telefon: 06-1/391-1400
 • Fax: 36-1/391-1410
 • e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Weboldal: www.naih.hu
 • Elnök: Dr. Péterfalvi Attila

Kelt: Orfű, 2024.01.25.